Godly Play

Godly Play*

Maandelijks wordt er tijdens de jongerenviering op zaterdag of zondag een Godly Play-bijeenkomst gehouden voor kinderen tot 12 jaar. Zij kunnen zich in de Godly Play-ruimte laten verwonderen door een verhaal. In de sterke tijden worden ook bijeenkomsten gehouden voor gezinnen. Ook wordt het traject 'Verhalen van God en mensen' gegaan. 

"Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Godly Play voedt en inspireert het groeien in geloof. Godly Play helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen."

Godly Play

Sluiten