Steun ons

Giften en steun

De Sint-Michielsbeweging is voor haar werking voor een groot deel aangewezen op de giften van sympathisanten. Veel dank voor uw goedheid om ons te willen helpen.

vzw Sint-Michiel (voor de jongerenpastoraal)                       

rekeningnummer BE21 0018 1692 6703                                  

STM giften                                             

vzw Sint-Michiel Agape (voor de steun voor mensen in nood),

rekeningnummer BE96   0018 1702 3905 - GEBABEBB

AGAPE giften 

voor fiscaal aftrekbare giften (vanaf  € 40 op jaarbasis), kun je ons steunen via: vzw Sober Voor Anderen, Kapittelhof 4, 3920 Lommel – rekeningnummer BE79 7350 2082 0733 (met duidelijke vermelding ‘Project 619’ en je rijksregisternummer).

Met fiscale aftrekbaarheid via de KBS voor de werken aan de Sint-Michielskerk in Kortrijk: 

(*) https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-SintMichiel
(*) Via overschrijving op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als mededeling (gestructureerd) +++128/3261/00082+++

voor legaten en giften kan u contact opnemen met Kris Vermael of pr. Lode Vandeputte.

vzw Sint-Michiel

Steun vzw Sint-Michiel

Steun

Sint-Michiel Agape

Steun Sint-Michiel Agape

Steun
Sluiten