Verhaal

De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging binnen de katholieke Kerk die jonge mensen wil begeleiden in hun geloofsgroei als christen. Daartoe richt de beweging gemeenschappen op waar alle mensen welkom zijn.  Jonge christenen dragen mee de gemeenschap. Momenteel zijn er gemeenschappen in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Gent, Oosterzele en Leuven. De Sint-Michielsbeweging zet zich in voor mensen in nood, werkt mee aan evangelisatie en geloofsverdieping en werkt samen met de territoriale pastoraal en vele andere partners.

De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en mensen in nood zijn onze longen!

De Sint-Michielsbeweging is een bronplaats waar jonge christenen en gezinnen thuis komen, waar ze hun geloof kunnen beleven, vieren en verdiepen. In onze verschillende gemeenschappen is er dagelijks kans tot gebed en ontmoeting. Jonge mensen worden uitgenodigd om op weg te gaan via persoonlijke begeleidingsgesprekken en/of bezinningsweekends. Daarbij willen we hen kansen bieden om zich in de wereld te engageren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap willen we het Evangelie handen en voeten geven. We proberen in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood. Dit krijgt onder andere vorm in het onthaalhuis Emmanuel, de sociale winkels Potpourri, de Vredesklassen en het Dream-project, het Porta Apertaproject voor erkende oorlogsvluchtelingen, het Futureproject om jongeren sterker te maken voor de toekomst, de Bakfietsronde voor voedseloverschotten, de vriendschap met bejaarden en mensen met een beperking…

In een geest van vrede, vriendschap en geweldloosheid willen we samen bouwen aan Jezus’ droom voor deze wereld.

Welkom!

Kris Vermael, algemene coördinator

Lode Vandeputte, begeleidende priester

Wat is Sint-Michiel? Dat vind je hieronder in het kort terug:

Samenwerking is onze troef! Dat zie je in het filmpje van Goods to Give.

Gebed van Sint-Michiel

Heer Jezus Christus,
Gij hebt gezegd: ‘De oogst is groot…’
en op dat woord zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs om U te volgen.
Wij bidden U, zend ook in deze tijd
uw Geest die stuwkracht is.
Zie met liefde neer op onze gezinnen,
onze gemeenschap, onze parochies.
Roep jonge mensen tot uw dienst,
opdat zij in uw spoor
de weg van zelfvergeten liefde gaan.
Geef aan hen een trouw hart
dat uw roepstem blijft horen
en eenvoud in denken en doen,
om U geheel toe te behoren.
Heilige Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Heilige Michaël, bid voor ons. Amen.

God roept ook vandaag jonge mensen. Elke stap, elke keuze mogen we beschouwen als een ingaan op een uitnodiging van Godswege. Er zijn roepingen die je volledige leven bepalen: het huwelijk, een leven als religieus, als diaken of als priester. We bidden dat God met ons meegaat, waar Zijn ondoorgrondelijke wegen ook naartoe leiden. Laten we bidden, met en voor jonge mensen, dat zij een luisterend oor mogen hebben, zodat zij de stem van de Heer kunnen horen en het lef hebben er op in te gaan. We hopen dat jonge mensen gemeenschappen vinden waar dit bespreekbaar is en waar ze gedragen worden bij het maken van keuzes.

Je kunt over de roeping tot een bepaalde levensstaat spreken met de gehuwden, religieuzen, diakens en priesters in onze gemeenschappen.

Meer info vind je op:

www.gezinspastoraal.be

www.roepinginveelvoud.be

Sluiten