Missie en visie

Missie en visie Sint-Michielsbeweging

 

De Sint-Michielsbeweging is een beweging die jongeren

wil uitdagen tot het ontdekken van het christelijk geloven

en inspireren bij hun zoektocht naar het christelijk geloven

 

Jong

Jongeren en jonge gezinnen staan centraal. We nodigen hen uit om het christelijk geloven te ontdekken, te beleven en te vieren.

 

We geven jongeren kansen om verantwoordelijkheid te dragen door hen voorrang te geven bij het opnemen van om het even welke taak in de beweging. We laten ons hierbij inspireren door de persoon van Don Bosco. Hij duwde jongeren naar voren om een stap te durven zetten, maar bleef terzelfdertijd ten volle achter hen staan om te ondersteunen waar nodig.  Jongeren mogen fouten maken. Verantwoordelijkheden worden zo veel mogelijk twee aan twee gedragen.

 

We streven ernaar dat er onder de vrijgestelden binnen de beweging jonge mensen zijn, of mensen die voeling hebben met de leefwereld van jongeren.

 

 

Fris

De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging en wil met een frisse blik creatief zoeken naar nieuwe wegen van geloofsverdieping. Met respect voor de rijke traditie van de Kerk gaan we in dialoog met de samenleving waarin we leven. Luisterend naar de noden van onze tijd zoeken we antwoorden op actuele vragen. We zijn voortdurend in beweging en stellen daarbij onze werking regelmatig in vraag. Niets van wat altijd was, moet voor altijd blijven zoals het was.

 

 

Vriendschap

Vriendschap met Jezus Christus is de Bron van waaruit wij leven en werken.  Inspiratie voor onze dagelijkse werking halen we uit het evangelie.

 

Vriendschap is het hart van onze werking.  Daarom kiezen we ervoor om in alle takken van onze werking ontmoetingen tussen mensen te stimuleren. Vanuit ontmoeting kunnen vriendschappen groeien.

 

Dit doen we door gemeenschappen te vormen waar plaats is voor spel en ontspanning, waar vreugden en zorgen gedeeld kunnen worden, waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar jongeren een vriendengroep vinden.

 

We dagen iedereen uit om ten minste één persoon met minder kansen als vriend te hebben. Zo staat ook bij onze inzet voor mensen in nood vriendschap centraal.

 

 

 

Open

De Sint-Michielsbeweging wil christelijke gemeenschappen vormen waar mensen zich welkom en thuis mogen voelen. We leven in een diverse samenleving met vele strekkingen, overtuigingen en levenskeuzes. We willen respect hebben voor die keuzes en zoeken naar wat ons verbindt, eerder dan waarin we verschillen. We gaan niet mee in een opdeling van conservatief of progressief.

 

We vormen lokaal gewortelde gemeenschappen die open staan voor mensen met een migratieachtergrond.  Nieuwkomers zien we als een verrijking voor onze gemeenschappen. Iedereen telt mee. De gekwetste mens wordt omarmd.

We streven naar het samenwerken met diverse personen, diensten en organisaties.

 

Geweldloos

Het evangelie inspireert ons elke dag van ons leven tot een geweldloze levenshouding.

We zeggen neen tegen polarisatie en zoeken naar dialoog en ontmoeting.

We bouwen aan een cultuur van verzoening en voelen ons uitgedaagd om bij conflicten steeds de eerste stap te zetten. We geloven dat wereldvrede begint met concrete daden van verzoening in ons dagelijks leven.

Diezelfde geweldloosheid willen we ook beleven ten aanzien van de schepping. We willen bewust omgaan met de natuur, met voeding, met energie en grondstoffen om onze ecologische voetafdruk te beperken.

 

 

Eenvoud

Binnen onze werking kiezen we voor eenvoud in denken en doen. Dit uit zich in de aankleding van kerken en gebouwen, de aanpak van weekends, kampen en andere initiatieven.  Niet het grootse maar het verzorgde authentieke typeert ons.

Voor onze werking zijn we afhankelijk van de vrijgevigheid van mensen. We springen verantwoordelijk om met het goed dat we in handen krijgen. Het financiële kan nooit de drijfveer worden binnen onze beweging.

 

 

Inzet

In het christelijk geloven is zowel gebed als de concrete inzet belangrijk. In de blik van de mens in nood die beroep doet op onze liefde, ontmoeten we Jezus zelf. Daarom streven we naar een evenwicht tussen gebed en inzet. 

Sluiten