Vriendschap met mensen in nood

In iedere zending krijgt de vriendschap met mensen in nood concreet gestalte in sociale projecten. De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften. Wij zijn dankbaar om acties van scholen, serviceclubs, gezinnen, vormelingen, collega’s e.a.

De BAKFIETSRONDE

Wereldwijd wordt één derde van het voedsel dat geproduceerd wordt, verspild. Tegelijkertijd lijden meer dan 800 miljoen mensen structureel honger en geraken nog eens 2 miljard mensen moeilijk aan eten, ook vandaag in onze stad. Dit is inefficiënt en zowel ethisch als ecologisch onaanvaardbaar. Twee maal per week trekken vrijwilligers van de Sint-Michielsbeweging met een bakfiets op pad om overschotten op te halen bij winkels en bakkers. Die overschotten worden dan herverdeeld bij organisaties en gezinnen in nood.

CECILIA – VRIENDSCHAP MET SENIOREN
Eenzaamheid is een probleem waar veel senioren mee te kampen hebben. Via de bakfietsronde mochten studenten van de Sint-Michielsbeweging senioren leren kennen die nood hebben aan wat vriendschap of een luisterend oor. Af en toe springen studenten binnen om een praatje te maken en zo de dag wat op te fleuren of te gaan wandelen.

Sluiten