Vredesklas 6-11 Jaar (Kortrijk & Gent)

Op zaterdagnamiddag worden kinderen door jongeren begeleid in het Sint-Michielshuis. De kinderen worden geholpen bij hun huiswerk, eten samen een vieruurtje en er is tijd voor sport, spel en vriendschap. In de vakantie worden er ook uitstappen georganiseerd.

Verder worden ook de ouders met vragen rond het school- en klasgebeuren geholpen: brieven worden vertaald/verklaard, er wordt geholpen met de schoolfacturen indien nodig, er is contact met de klasleerkrachten, zorgcoördinatoren en/of de brugfiguur van de stad.

Sluiten