Samenwerking met mensen met een beperking

Samenwerking met mensen met een beperking

SAMENWERKING MET MENSEN MET EEN BEPERKING

Er is een actieve samenwerking met mensen van Ortho-agogisch Centrum De Beweging van de Broeders van Liefde in Gijzenzele. De bewoners zijn volwassenen met een beperking. Ze komen naar de maandelijkse viering in Oosterzele. Hun aanwezigheid stelt ‘mensen in nood’ in de ruime zin heel concreet aanwezig in de liturgie. Door de ontmoeting na de viering groeien wederzijdse vriendschapsbanden. We kiezen voor een volwaardige samenwerking: één van hen maakt deel uit van het team.

Sluiten