Vriendschap met Jongeren

Vriendschap met Jongeren

Vriendschap met jongeren

“De jongeren zijn het ‘nu’ van de kerk!” Het zijn woorden van paus Franciscus bij de opening van de synode rond jongeren en kerk in 2018. De Sint-Michielsbeweging wil voor jongeren een plaats zijn waar ze elkaar in vriendschap en spontaniteit kunnen ontmoeten. Jongeren die (zoekend) gelovig zijn hebben nood aan geloofsgenoten om samen het geloof te ontdekken, te beleven en te vieren. Binnen Sint-Michiel mogen dan ook vaak sterke vriendschappen ontstaan van jongeren samen op weg willen gaan. Hiertoe organiseert de Sint-Michielsbeweging verschillende initiatieven:

  • Tienerwerking
  • Jongerenwerking
  • Muziek
  • Weekends en kampen
  • Gemeenschapshuizen
  • Schoolpastoraal – Look@life
  • Studentenpastoraal
  • Blok@SintMichiel

Tienerwerking

Voor jongeren van 12 – 16 jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd, in samenwerking met de pastorale eenheid Sint-Donatianus. Dit kan gaan van een stadspel of quiz, een sociale activiteit in een woonzorgcentrum, een avonturendag of een uitstap.
Tieners die dat willen kunnen zich ook inzetten als misdienaar in onze viering.

Jongerenwerking

Na elke viering is er ontmoeting in ons Sint-Michielshuis. Er worden regelmatig thema-avonden of andere activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld Italiaanse avond, gezelschapsspelenavond, bowling, schaatsen, fietstocht, uitstap naar zee, …
Jongeren kunnen zich inzetten in allerlei initiatieven en worden uitgedaagd om ook zelf initiatieven te organiseren.

Muziek

In jongerenpastoraal neemt muziek een prominente plaats in. Met de Sint-Michielsbeweging zijn we permanent op zoek naar jong talent om onze vieringen op te luisteren. We kiezen hierbij voor enthousiaste of meditatieve eigentijdse muziek die aansluit bij de jongerencultuur.
Ieder die een instrument bespeelt mag meespelen in onze vieringen.

Weekends en kampen

Jongeren van de Sint-Michielsbeweging organiseren ook samen weekends en kampen met een gezonde mix van geloofsvorming, gebed en ontspanning. We trekken regelmatig naar abdijen of religieuze gemeenschappen voor een weekend of organiseren een kamp in de zomer.
Er worden zowel weekends en kampen georganiseerd voor tieners (12-16 jaar) als voor jongeren (16-30 jaar) Meer info op onze kalender…

 

Sluiten