Vriendschap met mensen in nood

In iedere zending krijgt de vriendschap met mensen in nood concreet gestalte in sociale projecten. De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften. Wij zijn dankbaar om acties van scholen, serviceclubs, gezinnen, vormelingen, collega’s e.a.

1. Sociale winkel POTPOURRI (Jan Boninstraat 20, 8000 Brugge)

Potpourri is de winkel waar mensen in nood via een regeling met een puntenkaart producten kunnen kiezen. In Potpourri vinden mensen in nood een luisterend oor en worden ze behandeld als klanten. Voor de bevoorrading van de winkel kunnen we beroep doen op verschillende winkels, bakkers en grootwarenhuizen. Goods to Give is tevens een partner in onze bevoorrading.

2. De BAKFIETSRONDE

Wereldwijd wordt één derde van het voedsel dat geproduceerd wordt, verspild. Tegelijkertijd lijden meer dan 800 miljoen mensen structureel honger en geraken nog eens 2 miljard mensen moeilijk aan eten, ook vandaag in onze stad. Dit is inefficiënt en zowel ethisch als ecologisch onaanvaardbaar. Elke avond trekken vrijwilligers van de Sint-Michielsbeweging met een bakfiets op pad om overschotten op te halen bij winkels en bakkers. Die overschotten worden dan herverdeeld bij organisaties en gezinnen in nood.

3. FUTURE 18-35 jaar 

We helpen jonge mensen te bouwen aan hun toekomst door begeleiding en ondersteuning in studies, werk, huisvesting,… We bieden hen stabiliteit en ondersteunen hen in de opbouw van een dragende levensvisie. Het is de bedoeling dat ze na enkele jaren van ondersteuning hun weg vinden in de maatschappij.

4. PORTA APERTA 

Op de private huurmarkt wordt voor nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen een huis gehuurd. De vzw Sint-Michiel Agape gaat het huurcontract aan. Na verloop van tijd kan het contract overgaan op het gezin. Buddygezinnen gaan in vriendschap met hen op weg voor het vinden van een school, ondersteuning bij administratie, wegwijs maken in de stad. Dit is aanvullend bij de professionele hulpverlening (o.a. OCMW).

5. LOOK@LIFE

We willen leerlingen en vormelingen sensibiliseren voor de problematiek van mensen in nood. We informeren jongeren over onze projecten voor mensen in nood en nodigen hen uit om mee te helpen als vrijwilliger, een actie op touw te zetten…

6. Leen een LAPTOP en co

De coronacrisis heeft ons nieuwe noden leren kennen. Wanneer we op sociale afstand van elkaar moeten leven, werken en studeren, wordt de toegang tot online multimedia des te belangrijker. In het onderwijs worden kinderen en jongeren mediawijs gemaakt. Het aanschaffen van een laptop vraagt echter een grote investering van gezinnen in nood. We bieden de mogelijkheid om gratis een laptop te lenen. Zolang de laptop nodig is om op school mee te kunnen zijn, lenen we deze uit.

Naast laptops kan je bij ons ook terecht voor ander essentieel materiaal, namelijk alles wat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ten goede komt. Zo zorgen we voor leer- en speelmaterialen, muziekinstrumenten, knutselgerief, strips en boeken,…

7. CECILIA – VRIENDSCHAP MET OUDEREN
De jongeren vinden het belangrijk de oudere parochianen of buurtbewoners te kennen en te helpen indien nodig. We helpen met de jongeren bij de verplaatsing om naar de viering te komen. We trekken ook met de tieners en jongeren naar een rusthuis voor animatie of schrijven kaarten en maken kerst of paaspakketten voor de bewoners.

De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften.

Sluiten