Vriendschap met mensen in nood

In iedere zending krijgt de vriendschap met mensen in nood concreet gestalte in sociale projecten. De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften. Wij zijn dankbaar om acties van scholen, serviceclubs, gezinnen, vormelingen, collega’s e.a.

1. MATERIËLE ONDERSTEUNING
Elke week in de zondagsviering brengen de aanwezigen voeding of verzorgingsproducten mee voor mensen in nood. Dit brengt hen concreet aanwezig in de liturgie. We doen ook mee aan de decanale actie voor kerstpakketten en op Wereldarmoededag op 17 oktober zijn er acties vanuit de scholen. Ook Broederlijk Delen en Welzijnszorg kunnen op onze medewerking rekenen.

2. PORTA APERTA
Op de private huurmarkt wordt voor nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen een huis gehuurd. De vzw Sint-Michiel Agape gaat het huurcontract aan. Na verloop van tijd kan het contract overgaan op het gezin. Buddygezinnen gaan in vriendschap met hen op weg voor het vinden van een school, ondersteuning bij administratie, wegwijs maken in de stad. Dit is aanvullend bij de professionele hulpverlening (o.a. OCMW). In Waregem worden er nu twee gezinnen van nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen begeleid.

3. ONTHAAL EN INTEGRATIE
In de zondagsviering is iedereen welkom en  nadien is er onthaal. Jong en oud, arm en rijk kan er samen zijn. De misdienaars nemen ook deel aan activiteiten in Kortrijk waar de kinderen van de Vredesklas en het onthaalhuis Emmanuel aanwezig zijn. Zo is er kans tot wederzijdse vriendschap en ontmoeting.

Sluiten