Vriendschap met mensen in nood

In iedere zending krijgt de vriendschap met mensen in nood concreet gestalte doorheen verschillende sociale projecten. De werking wordt mogelijk gemaakt door vele (jonge) vrijwilligers en financieel gedragen door giften. Wij zijn dankbaar om acties van scholen, serviceclubs, gezinnen, vormelingen, collega’s e.a.

In Gent willen we vooral kinderen, jongeren en ouderen nabij zijn.

1. VREDESKLAS + DREAM
Jongeren begeleiden op zondagnamiddag een twintigtal kinderen met hun huiswerk. Hiervoor is er overleg en samenwerking met enkele scholen in het centrum van Gent. Daarnaast organiseren we leuke, buitenschoolse activiteiten in de vakanties en ondersteunen we hobby’s van kinderen in nood.

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is er de Vredesklas, voor de jongeren van 12 tot 18 jaar is er Dream.

2. FUTURE
Jongeren in nood worden ondersteund voor huisvesting en studiekosten, om hen te helpen een toekomst uit te bouwen. Er is plaats om te verblijven in het Sint-Michielshuis Gent.  Zo is er meer ruimte om jongeren in nood een tijdelijke verblijfsplaats te kunnen geven en de integratie te bevorderen met jongeren die op dit vlak geen zorgen hebben.

3. CECILIA – VRIENDSCHAP MET OUDEREN
De jongeren vinden het belangrijk de oudere parochianen of buurtbewoners te kennen en te helpen indien nodig. Er zijn de ontmoetingsmomenten na de viering, Kerst-zingen etc. We helpen na een ziekenhuisopname of trekken met de tieners en jongeren naar een rusthuis voor animatie.

4. PORTA APERTA
Al vele jaren mogen we vluchtelingen onthalen. Door de recente stromen van vluchtelingen is de vraag groter geworden. Onder impuls van de kerk en de maatschappij huurt de vzw Sint-Michiel Agape een aantal woningen om nieuwe vluchtelingengezinnen te huisvesten wanneer dit nodig is. We sluiten vriendschap met hen en gaan samen op weg om de integratie te bevorderen.

5. YELLABAK
Iedere week halen vrijwilligers overschotten op bij enkele bakkers in Gent, met de bakfiets en grote rugzakken. Deze overschotten worden daarna uitgedeeld aan verschillende gezinnen in nood of aan andere sociale projecten in het Gentse. Vaak ontstaan hieruit ontmoetingsmomenten waarbij integratie en vriendschap centraal staat: jonge gezinnen, ouderen, daklozen, mensen van andere culturen ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen.

6. LEEN EEN LAPTOP EN CO

De coronacrisis heeft ons nieuwe noden leren kennen. Wanneer we op sociale afstand van elkaar moeten leven, werken en studeren, wordt de toegang tot online multimedia des te belangrijker. In het onderwijs worden kinderen en jongeren mediawijs gemaakt, en het belang van online leer/huiswerk-applicaties neemt toe. Het aanschaffen van een laptop vraagt echter een grote investering van gezinnen in nood. Vanuit Sint-Michielsbeweging bieden we de mogelijkheid om gratis een laptop te ontlenen, zolang deze nodig is om op school mee te kunnen zijn.

Naast laptops kan je bij ons ook terecht voor ander essentieel materiaal, namelijk alles wat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ten goede komt. Zo zorgen we voor leer- en speelmateriaal, muziekinstrumenten, knutselgerief, strips en boeken,…

De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften.

Sluiten