Vriendschap met mensen in nood

In iedere zending krijgt de vriendschap met mensen in nood concreet gestalte in sociale projecten. De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften. Wij zijn dankbaar om acties van scholen, serviceclubs, gezinnen, vormelingen, collega’s e.a. 

1. VREDESKLAS 5-11 jaar (H. Geeststraat 2, Kortrijk)

Op zaterdagnamiddag worden kinderen door jongeren begeleid in het Sint-Michielshuis. De kinderen worden geholpen bij hun schoolwerk, eten samen een vieruurtje en er is tijd voor sport, spel en vriendschap.

Verder worden ook de ouders ondersteund voor vragen rond het school- en klasgebeuren: brieven worden vertaald/verklaard, er wordt geholpen met de schoolfacturen indien nodig, er is contact met de klasleerkrachten, zorgcoördinatoren en/of de brugfiguur van de stad.

WANNEER?

Zaterdag 16u – 18u

12 en 19 februari
12 en 26 maart

 

2. DREAM 12-18 jaar (H. Geeststraat 2, Kortrijk)

Jongeren van de middelbare school worden ondersteund in vakken waarmee ze het moeilijker hebben. Ook wordt opgevolgd waar er problemen zijn om de schoolrekening te betalen. Zo kunnen ze blijven ‘dromen’ over een goede toekomst voor later.

WANNEER?

Elke zaterdag 16u – 18u

 

3. FUTURE 18-35 jaar (H. Geeststraat 2, Kortrijk)
We helpen jonge mensen te bouwen aan hun toekomst door begeleiding en ondersteuning in studies, werk, huisvesting,… We bieden hen stabiliteit en ondersteunen hen in de opbouw van een dragende levensvisie. Het is de bedoeling dat ze na enkele jaren van ondersteuning hun weg vinden in de maatschappij.

 

4. PORTA APERTA

Op de private huurmarkt wordt voor nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen een huis gehuurd. De vzw Sint-Michiel Agape gaat het huurcontract aan. Na verloop van tijd kan het contract overgaan op het gezin. Buddygezinnen gaan in vriendschap met hen op weg voor het vinden van een school, ondersteuning bij administratie, wegwijs maken in de stad. Dit is aanvullend bij de professionele hulpverlening (o.a. OCMW).

 

5. POTPOURRI sociale winkel

Potpourri is de winkel waar mensen in nood via een regeling met een puntenkaart producten kunnen kiezen, dit gaat zowel om levensnoodzakelijke producten (voeding, verzorging) als nuttige zaken zoals bijvoorbeeld huisvuilzakken per stuk. In Potpourri vinden mensen in nood een luisterend oor terwijl ze wachten en worden ze behandeld als klanten. Goods to Give is partner in de bevoorrading van de winkel.

OPENINGSUREN: 

Woensdag  16u – 18u

 

6. POTPOURRI boetiek

In deze kledij – en speelgoedwinkel voor kinderen kunnen klanten ook met hun puntenkaart terecht. Er is kledij voor kinderen van 0 tot 12j. Het aanbod van speelgoed is wisselend.

De Boetiek is open op afspraak en tijdens Vredesklas en Dream.

 

7. Leen een LAPTOP en co

De coronacrisis heeft ons nieuwe noden leren kennen. Wanneer we op sociale afstand van elkaar moeten leven, werken en studeren, wordt de toegang tot online multimedia des te belangrijker. In het onderwijs worden kinderen en jongeren mediawijs gemaakt. Het aanschaffen van een laptop vraagt echter een grote investering van gezinnen in nood. We bieden de mogelijkheid om gratis een laptop te lenen. Zolang de laptop nodig is om op school mee te kunnen zijn, lenen we deze uit.

Naast laptops kan je bij ons ook terecht voor ander essentieel materiaal, namelijk alles wat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ten goede komt. Zo zorgen we voor leer- en speelmaterialen, muziekinstrumenten, knutselgerief, strips en boeken,…

De werking wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en financieel gedragen door giften.

Sluiten